domingo, 22 de octubre de 2017

O tímido despregamento dos taxis eléctricos.
Desde AEDIVE (Asociación Empresarial para o Desenvolvemento e Impulso do Vehículo Eléctrico) estiman que o número de taxis eléctricos en España rolda os 60-70. Moi poucos comparados coas máis de 67.000 licenzas que forman o sector a nivel nacional. Existen plans para elevar o número de taxis eléctricos. En Madrid un proxecto da organización A cidade do taxi anunciou en 2016 a súa intención de poñer en circulación 110 vehículos deste tipo. Aínda que por agora na capital só hai 30 licenzas que corresponden a coches eléctricos, segundo o Concello. As subvencións para este colectivo cobraron forza, tanto a nivel estatal, como autonómico e municipal. Mentres que os servizos Cabify e Uber tamén introduciron estes vehículos. O primeiro ten un 10% da súa frota eléctrica, mentres a segunda empresa conta con 50 Tesla Model S. Parece que o negocio do transporte de persoas será unha das primeiras vías de entrada do coche eléctrico, como o foi cos híbridos. Desde logo Roberto teno claro. Non volvería ao motor de combustión ? Nin regalado?
Coches eléctricos.
 A Comisión Europea (CE) atópase inmersa no debate sobre as novas metas de redución de CO2 xa que o plan actual finalizan en 2021. Co escándalo da trucaxe de motores aínda sacudindo á industria e sabendo que todos os focos están sobre os fabricantes, a Asociación Europea de Construtores de Coches (ACEA) aproveitou o Salón do Automóbil de Frankfurt (IAA) para poñer as súas cartas sobre a mesa. Os construtores expoñen unha redución adicional do 20% en 2030 sobre as metas fixadas para dentro de catro anos. Un obxectivo que, advertiron desde a asociación, está condicionado a un apoio máis decidido por parte dos Estados para despregar a infraestrutura que de impulso ao coche eléctrico. Os estándares fixados por Bruxelas establecen que de fronte ao 2021 os novos coches de pasaxeiros emitan un máximo de 95 gramos de dióxido de carbono por quilómetro. No caso vehículos que usen gasolina, sería un consumo de 4,1 litros por cada 100 quilómetros. No caso do diésel, 3,6 litros pola mesma distancia. Estas dúas metas representan unha redución do 18% e do 40%, respectivamente, se se comparan cos obxectivos que a CE fixou para 2015. Os construtores cren que a súa proposta de redución do 20% para 2030 (que equivalería a 76 gramos de CO2 por quilómetro) enmárcase perfectamente dentro dos Acordos de París e nas políticas europeas de medio ambiente. Con todo, alertan que o obxectivo estará altamente condicionado polo despregamento do coche eléctrico, non só no mercado senón tamén por parte dos Estados membros. Por iso é polo que Zetsche fixo un chamamento aos Gobernos europeos para que comecen a facer os investimentos necesarias para despregar a infraestrutura de recarga para os novos coches. ?Actualmente a realidade é que o mercado conquistado polos vehículos recargables é baixo, pero isto non se debe á falta de opcións ou de dispoñibilidade?, aclarou o presidente dos fabricantes europeos. No primeiro semestre deste ano, o coche eléctrico só representou o 1,2% do total de vendas de coches en Europa. ACEA pediu unir o compromiso de redución coa realidade do mercado. De feito, os fabricantes propoñen que en 2025 fágase unha revisión do obxectivo para adaptalo, á alza ou á baixa, de acordo á conxuntura. A asociación tamén reivindicou a limpeza dos novos modelos de diésel, que se someten agora a controis moito máis duros antes de saír ao mercado. Zetsche lembrou o papel fundamental deste tipo de vehículos dentro da ?transición? cara a unha mobilidade menos contaminante. "Calquera movemento brusco fose do diésel faría máis difícil para a industria poder cumprir os obxectivos da CE", explicou o presidente de ACEA. A asociación que reúne aos 15 principais construtores de vehículos europeos fixo tamén un chamamento á CE para que "teña en conta as implicacións sociais da transición a coches de baixas emisións de carbono".